Disclaimer en copyright

Intellectuele eigendomsrechten. 
De inhoud van mijn site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Judoschool Appels of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op mijn website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Judoschool Appels levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn.
Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Judoschool Appels de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Judoschool Appels kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.
Judoschool Appels geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website Judoschool Appels kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar (on)rechtstreeks naar verwijzen.
Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Judoschool Appels verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Eigendomsrechten
Op alle geplaatste foto’s en teksten op deze site berust een copyright/ intellectueel recht. Zonder toestemming van Judoschool Appels is het niet mogelijk de foto’s en teksten voor welk doeleinde dan ook te gebruiken. Illegaal kopiëren of publiceren van deze foto’s en teksten is verboden en strafbaar. Alle teksten en fotografische materialen zijn en blijven eigendom van Judoschool Appels. linken naar onze site of afbeeldingen is beperkt toegestaan, bij twijfel kunt u het beste even contact met ons opnemen.

Judoschool Appels© 2020 Alle rechten en weren voorbehouden.

MC De Muiter
Admiraliteitsweg 6A
1671 JA Medemblik
KvK: 37143833
BTW: NL1878.25.555.B.01 
 

Judoschool Appels 
Sportief gezien de beste keus!