Aanmeldformulier

MEDISCHE INFORMATIE
IN GEVAL VAN NOOD
De judoschool is niet aansprakelijk voor ongevallen gedurende de training en/of wedstrijden of andere activiteiten binnen of buiten de judoschool. Tevens is de judoschool niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen van de leden. Vakanties vallen gelijk met de gebruikelijke schoolvakanties in deze regio, betalingen gaan tijdens de vakanties normaal door. Men is altijd lid voor tenminste 1 kwartaal. Bij opzegging is men lid tot het einde van het dan lopende kwartaal. De judoschool is gesloten op zon- en officiële feestdagen. De inschrijfkosten zijn eenmalig € 20,00 euro per judoka. Deze kosten zullen automatisch worden geïncasseerd tijdens de incasso van het eerste kwartaal.
INCASSOMACHTIGING:
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Judoschool Appels om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om contributie af te schrijven.
Judoschool Appels is gevestigd in Medemblik.
Het adres is Kajuit 10, 1671 TD. Judoschool Appels heeft als Incassant ID NL65ZZZ371438330000.
INCASSOPRIODIEK
Per 3 maanden zal via de automatische incasso in de eerste week van het kwartaal de contributie worden geïncasseerd. De cursusgelden zijn gebaseerd op een vast jaarbedrag. De vakanties zijn verrekend in het contributietarief. Bij ziekte/ blessure is er een eigen risico van één maand.

INTREKKING VAN DEZE MACHTIGING
Intrekking van de machtiging dient tijdig schriftelijk te worden gericht aan de judoschool. Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 8 weken een verzoek tot terugboeking zonder opgaaf van reden bij de bank worden ingediend. Bij inschrijving van minderjarigen is de handtekening van ouder of wettige vertegenwoordiger(ster) vereist!

PRIVACY BELEID
Alle persoonsgegevens worden door ons met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap registreren we in Excel, het softwareprogramma waar Judoschool Appels gebruik van maakt voor zijn administratie. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing.

BEELDMATERIAAL
Via onze website en onze social media kanalen willen wij graag iedereen op de hoogte houden van onze activiteiten. Hiervoor maken wij gebruik van foto’s en video’s.
Ik ben me er van bewust dat ik bij deze toestemming geef voor incasso van lesgelden, tot dat ik die zelf opzeg, vanaf de ingevulde datum aan Judoschool Appels.

MC De Muiter
Admiraliteitsweg 6A
1671 JA Medemblik
KvK: 37143833
BTW: NL1878.25.555.B.01 
 

Judoschool Appels 
Sportief gezien de beste keus!